Ordinær generalforsamling 2025

  
Tirsdag d. 18. februar 2025, kl. 19.00
 I Hønsehuset Gabøl Byvej 24


Dagsorden ifølge vedtægterne

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag (Skal afleveres til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.)
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og revisorer samt suppleanter. 
  7. Evt

(Skriftligt forslag og afstemning)

 

Del siden